• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

Klasseskemaer

Opdateret januar 2019

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 MB L5 MB L5 MB L5 MB L5 MB L5
8.55 - 9.40 MB L5 MB L5 MB L5 MB L5 MB L5
9.55 - 10.40 MB L5 MB L5 MB Id L21
MB L5 MB L5
10.45 - 11.30 MB L5 MB L5 MB Id L21
MB L5 MB L5
12.05 - 12.50 MB L5 MB L5 MB L5
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 TM Bil L22 TM Da L8 BH Kr L8 TM Da L8 TM Da L8
8.55 - 9.40 TM Bil L22 TM Da L8 GS Nat L12 TM Da L8 TM Da L8
9.55 - 10.40 TM Da L8 LA Id L21 TM Da L8 GS Ma L8 GS Ma L8
10.45 - 11.30 TM Da L8 LA Id L21 TM Da L8 TM Mu L24 GS Ma L8
12.05 - 12.50 GS Ma L8 GS Ma L8 BH Kr L8
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LR Kr L2 SL Da L2 LR Ma L2 SL Da L2 SL Id L21
8.55 - 9.40 LR Ma L2 SL Da L2 IB Eng L2 SL Da L2 SL Id L21
9.55 - 10.40 SL Da L2 LR Ma L2 SL Da L2 LR Kr L2 SL Da L2
10.45 - 11.30 SL Da L2 LR Ma L2 SL Da L2 GS Nat L12 SL Da L2
12.05 - 12.50 KM Mu L24 KM Mu L24 TM Bil L22 IB Eng L2 LR Ma L2
13.00 - 13.45 TM Bil L22
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 KM Mu L24 LR Da L4 GS Nat L12 LR Da L4 KM Ma L4
8.55 - 9.40 KM Ma L4 LR Da L4 TM Eng L4 LR Da L4 KM Ma L4
9.55 - 10.40 LR Da L4 TM Bil L22 LR Da L4 KM Ma L4 LR Da L4
10.45 - 11.30 LR Da L4 TM Bil L22 LR Da L4 KM Ma L4 LR Da L4
12.05 - 12.50 TM Eng L4 LR Kr L4 SL Id L21 LR Kr L4 KM Mu L24
13.00 - 13.45 SL Id L21
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 GS Nat L12 JC Id L21 IB Eng L1 GS Da L1 LR Ma L1
8.55 - 9.40 GS Nat L12 JC Id L21 LR Ma L1 GS Da L1 LR Ma L1
9.55 - 10.40 GS Da L1 GS Da L1 GS Da L1 TM Mu L24 IB Eng L1
10.45 - 11.30 GS Da L1 GS Da L1 GS Da L1 LR Ma L1 TM Mu L24
12.05 - 12.50 LR Ma L1 SL Kr L1 BH Hi L1 KM Bil L22 SL Kr L1
13.00 - 13.45 KM Bil L22
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 LA Da L3 KM Bil L22 AA Mu L24 LA Da L3 IB Eng L3
8.55 - 9.40 LA Da L3 KM Bil L22 AA Mu L24 LA Da L3 LA da L3
9.55 - 10.40 JC Id L21 JC Ma L3 BH Hi L3 BH Kr L3 LA Da L3
10.45 - 11.30 JC Id L21 JC Svø HS BH Kr L3 IB Eng L3 LA Da L3
12.05 - 12.50 JC Ma L3 JC Nat L12 JK Hå L3
LR Hå L4
JC Ma L3 JC Ma L3
13.00 - 13.45 JC Nat L12 JK Hå L3
LR Hå L4
JC Ma L3
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 HN Id L21 AA Mu L24
KR Mu L24
JC Slø L22
JK Hå L3
KM Bil L22 HN Da L18
8.55 - 9.40 HN Id L21 AA Mu L24
KR Mu L24
JC Slø L22
JK Hå L3
KM Bil L22 HN da L18
9.55 - 10.40 KM Ma L18
HN ma L18
HN ma L18
KM Ma L18
TK Nat L12 HN Da L18 TM Eng L18
10.45 - 11.30 KM Ma L18
HN ma L18
HN ma L18
KM Ma L18
TK Nat L12 HN Da L18 KM Ma L18
12.05 - 12.50 HN Da L18 TM Eng L18 HN Da L18 TM Eng L18 HN Kr L18
13.00 - 13.45 LA Ty L18 BH Hi L18 HN Da L18 BH Hi L18 HN Kr L18
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 JC Ma L13 LA Ty L13 HN Id L21 JC Ma L13 BH Kr L13
8.55 - 9.40 JC Ma L13 BH Kr L13 HN Id L21 BH Hi L13 BH da L13
9.55 - 10.40 GH Eng L13 BH Da L13 JC Slø L22
LA Mad Køk
LA Mad Køk
JC Slø L22
BH Da L13
10.45 - 11.30 LA Ty L13 BH Da L13 JC Slø L22
LA Mad Køk
LA Mad Køk
JC Slø L22
BH Da L13
12.05 - 12.50 BH Da L13 BH Hi L13 JC Ma L13 TK Nat L12 GH Eng L13
13.00 - 13.45 BH Da L13 GH Eng L13 TK Nat L12 JC Ma L13
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 MO Hi L14 GH Da L14 Ko AA Id L21 PN Fy L12
8.55 - 9.40 MO Geo L14 GH Da L14 Ko AA Id L21 PN Fy L12
9.55 - 10.40 AA Ma L14 AA Ma L14 MO Hi L14 GH Da L14 GH Da L14
10.45 - 11.30 AA Ma L14 AA Ma L14 AA Ma L14 GH Da L14 GH Da L14
12.05 - 12.50 LA Ty L14 GH Eng L14 LA Ty L14 GH Eng L14 TK Bio L14
13.00 - 13.45 FOKUSFAG
MO Geo L14 GH Eng L14 LA Ty L14 TK Bio L14
13.50 - 14.35 FOKUSFAG
MK Stu L16
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 AA Ma L17 MO Hi L17 Ko MO Hi L17 LA Ty L17
8.55 - 9.40 AA Ma L17 LA Ty L17 Ko MO Geo L17 MO Geo L17
9.55 - 10.40 JK Da L17 JK Da L17 AA Ma L17 AA Ma L17 JK Da L17
10.45 - 11.30 JK Da L17 JK Da L17 GH Eng L17 AA Ma L17 JK Da L17
12.05 - 12.50 GH Eng L17 TK Bio L17 TK Fy L12 LA Ty L17 MK Id L21
13.00 - 13.45 FOKUSFAG TK Bio L17 TK Fy L12 GH Eng L17 MK Id L21
13.50 - 14.35 FOKUSFAG MK Stu L16
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 JK Eng L15
GH Eng L20
CM Sam L20 MO Hi L20 HN Ma L15
PN Ma L19
MO Ty L20
TK DSA L15
8.55 - 9.40 JK Eng L15
GH Eng L20
MO Ty L20
CM DSA L15
MO Geo L20 HN Ma L15
PN Ma L19
CM Eng L20
GH Eng L20
9.55 - 10.40 TK Fy L12
CM DSA L15
CM Da L20
GH Da L15
PN Ma L19
HN Ma L15
TK Bio L20
CM DSA
PN Ma L19
HN Ma L15
10.45 - 11.30 TK Fy L12
CM DSA L15
CM Da L20
GH Da L15
PN Ma L19
HN Ma L15
TK Bio L20
CM DSA
CM Sam L20
12.05 - 12.50 MO Ty L20
TK DSA L15
AA Id L21 AA Kr L20 CM Da L20 CM Da L20
13.00 - 13.45 FOKUSFAG AA Id L21 CM Da L20 CM Da L20
13.50 - 14.35 FOKUSFAG MK Stu L16
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 JK Eng L15
GH Eng L19
TK Fy L12 TK Bio L19 HN Ma L15
MK Ma L20
CM Sam L19
8.55 - 9.40 JK Eng L15
GH Eng L19
TK Fy L12 TK Bio L19 HN Ma L15
MK Ma L20
CM Eng L19
GH Eng L19
9.55 - 10.40 MO Da L19 MO Da L19
GH Da L15
MK Ma L20
HN Ma L15
MO Ty L19 MK Ma L20
HN Ma L15
10.45 - 11.30 MO Da L19 MO Da L19
GH Da L15
MK Ma L20
HN Ma L15
MO Geo L19 MO Ty L19
12.05 - 12.50 AA Kr L19 MO Ty L19 MO Da L19 AA Id L21 MO Hi L19
13.00 - 13.45 FOKUSFAG
CM Sam L19 MO Da L19 AA Id L21
13.50 - 14.35 FOKUSFAG MK Stu L16
MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
8.05 - 8.55 MK Da L16 JK Hi L16 LA Ty L16 GH Ma L16 MK Sam L16
8.55 - 9.40 MK Da L16 JK Eng L16 MK Da L16 GH Ma L16 MK Sam L16
9.55 - 10.40 LA Ty L16 TK Fy L12 JK Hi L16 MK Id L21 TK Bio L12
10.45 - 11.30 GH Ma L16 TK Fy L12 MO Geo L16 MK Id L21 TK Fy L12
12.05 - 12.50 JK Eng L16 MK Da L16 GH Ma L16 MK Da L16 LA Ty L16
13.00 - 13.45 FOKUSFAG
MK Da L16 AA Kr L16 MK Da L16 JK Eng L16
13.50 - 14.35 FOKUSFAG
AA Kr L16 MK Stu L16