• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Præsentation

Bøgespiren - læring i fritiden gennem nærvær, leg og fordybelse

Bøgespiren er en skolefritidsordning (SFO), der har forskellige tilbud til børn efter skoletid. Bøgespiren understøtter skolens fire kerneværdier: høj faglighed, kristne værdier, udeliv og trivsel & tryghed.

I Bøgespiren er der ansat pædagoger, som også er støtte i skolen, derved skaber vi hver dag gode overgange og sammenhæng mellem skolen og SFO'en. Der er også ansat et par unge pædagogmedhjælpere til at lege med børnene og der er altid en god stemning, hvor medhjælperne er.

Hvordan er vi sammen i Bøgespiren?

I Bøgespiren siger vi ja til hinanden og det sker i respekt for hinanden og den igangværende leg. Vi oplever, at alle altid kan finde en at lege med, når de skal sige ja til hinanden i legen. samtidig med vil vi gerne lære børnene at komme ind i legen på en hensigtsmæssig god måde. Det betyder, at når man spørger eller bliver inviteret ind i legen, så respekterer man den leg, som er i gang. Hvis en gruppe børn leger familie, kan et barn fint komme ind i legen, men barnet kan ikke sige, at man vil være familiens nye hund og måske være med til at presse et andet barn ud af legen. Her kan man i stedet blive en kat eller moster, der kommer på besøg. Til dette arbejde er der pædagoger, som gerne vil hjælpe med at skabe et åbent og rart fællesskab for alle.

I Bøgespiren vil vi have en god omgangstone blandt både børn og voksne, hvor vi altid taler pænt til og om hinanden, da det skaber tryghed og trivsel for alle. Vi vil også være nærværende. Det kan være gennem en oplevelse med børnene, samtale eller gennem en fælles aktivitet.

Høj pædagogisk faglighed:
 • Bøgespiren er vellykket, når en konflikt bliver løst på en god måde for alle involverede.
 • Bøgespiren er vellykket, når børnene har lyst til og er trygge ved at komme i SFO hver dag.
 • Bøgespiren er vellykket, når alle børn, der har lyst, er med i en leg.
 • Bøgespiren er vellykket, når børnene inden SFO- start spørger til aktiviteterne.
 • Bøgespiren er vellykket, når hvert enkelt barn føler sig mødt og set af en nærværende voksen.
 • Bøgespiren er vellykket, når vi har tid til nærvær med det enkelte barn.

Kontakt til Bøgespiren: Mobil: 40204065