• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Førskole

Omkring den 1.april hvert år, flytter Førskolen ind i Bøgespirens (SFO’ens) lokaler. Både Børnehavens personale og Bøgespirens personale samarbejder om et spændende brobygningsforløb, hvor børnehavebørnene stille og roligt indsluses i skolens hverdag.

De små førskolebørn kommer med liv, glæde og måske også lidt naturlig generthed? Og Bøgespirebørnene i vores SFO opdager pludseligt, at de er blevet ‘de store’ og tager helt naturligt ansvar for, at førskolebørnene kan opleve sig velkomne. Det er en rigtig god og tryg start på skoleforløbet.

De børn, som ikke går i Bøgehavens børnehave, men som gerne vil deltage i Bøgballe Friskoles førskoleforløb, bedes i første omgang kontakte lederen i Bøgehaven for nærmere information.

http://www.bogehaven.dk