• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

Evaluering og tilsyn

Søren Vig, skolekonsulent i Hedensted Kommune, har udført det tilsyn, som friskoleloven kræver. Tilsynsrapporten fra 2018 kan i sin helhed læses her ...... (nyt vindue)


Sammenfattende helhedsvurdering 2018

Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, hvor eleverne opleves som dygtige og interesserede i undervisningen ogser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne.
Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden med en høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen. Lærerne har vist god faglig indsigt og forståelse
for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
Jeg vurderer, at elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende i forhold til fagenestrinmål. Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afslutningen af
skoleåret 16/17 ligger over landsgennemsnittet.


Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere min vurdering, at skolen lever op til kravet i Folkeskolelovens § 1, stk. 2, 4. pkt. om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.Det kan desuden konstateres, at i tråd med lovgivningen, er undervisningssproget dansk.

Søren Vig