• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

Evaluering og tilsyn

Søren Vig, skolekonsulent i Hedensted Kommune, har udført det tilsyn, som friskoleloven kræver. Tilsynsrapporten fra 2019 kan i sin helhed læses her ......(nyt vindue)


Sammenfattende helhedsvurdering 2019

Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, hvor eleverne opleves som dygtige og interesserede i undervisningen og ser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne. Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden med en høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen. Det skal også fremhæves at skolen har fået løftet arealerne udenfor så de fremstår med ny legeplads osv. til elevernes store glæde. Lærerne har vist god faglig indsigt og forståelse for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.


Jeg vurderer, at elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende i forhold til fagenes trinmål. Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afslutningen af skoleåret 16/17 ligger over landsgennemsnittet. Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere min vurdering, at skolen lever op til kravet i Folkeskolelovens § 1, stk. 2, 4. pkt. om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


Skolen har en undervisningseffekt i 2017/18, der ligger 0,6 over det forventede i forhold til elevgruppen.


Det kan desuden konstateres, at i tråd med lovgivningen, er undervisnings-sproget dansk.

Søren Vig