• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Evaluering og tilsyn

Tilsyn skoleåret 2021/2022

Kate Thesbjerg fra Hedensted Kommune har udført tilsynet, som friskoleloven kræver. Tilsynsrapporten fra 2021/2022 kan i sin helhed læses her .... (nyt vindue)

Sammenfattende helhedsvurdering 2021/2022

Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, hvor eleverne opleves som dygtige og motiverede. Der undervises i emner og på niveauer, der er beskrevet i Fælles Mål under de enkelte fag og klasser. Lærerne har vist god faglig indsigt. Elevernes standpunkter er tilfredsstillende på alle fagområder. Eleverne ser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne.

Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden med en høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen.

Det er mit indtryk, at Bøgballe Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, dette både i forhold til didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Undervisningen foregår på dansk og skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre (§ 1, stk. 2, pkt.4) og bidrager til deres demokratiske dannelse.


Redegørelse manglende tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021.

Skolebestyrelsen beklager, at der ikke foreligger en tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021.

Den kommunalt udpegede tilsynsførende stoppede efteråret 2020 før valgperiodens udløb, da opgaven skulle overtages af en anden kommunal person. Da denne nye person ikke kunnet certificeres grundet vedvarende aflysninger af certificeringskurserne under coronaen, bevirkede dette, at ingen tilsynserklæring blev udfærdiget i skoleåret 2020/2021.

Skolebestyrelsen beklager, at forældrene ikke blev indkaldt til et møde, hvor en ny tilsynsførende kunne vælges. Skolebestyrelsen er glade for, at tilsynet fungerer optimalt i det nye skoleår 2021/2022, hvor den tilsynsførende allerede har været på besøg to gange og med tredje planlagte besøg d. 31/3 - 2022.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Lisbeth Gamst
Bestyrelsesformand
Fælledvej 24 -7171 Uldum – Tlf. 75893256


Tilsyn 2019/2020

Søren Vig, skolekonsulent i Hedensted Kommune, har udført det tilsyn, som friskoleloven kræver. Tilsynsrapporten fra 2019/2020 kan i sin helhed læses her ......(nyt vindue)

Sammenfattende helhedsvurdering 2019/2020

Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, Hvor eleverne opleves som dygtige og interesserede i undervisningen og ser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne. Skolens fysiske rammer fremstår velholdte og både undervisningsmateriale og lokaler er kvalitetsmæssigt i orden med en høj grad af inddragelse af IT generelt i undervisningen. Lærerne har vist god faglig indsigt


Skolens ledelse fortæller at skolens bestyrelse er i gang med at arbejde med skolens visioner samt at der i
personalegruppen har været arbejdet med klasserumsledelse og kollegial supervision det seneste år.


Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen. Det gælder både forståelse for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
Jeg vurderer bl.a. baseret på karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afslutningen af skoleåret 18/19, at elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk ertilfredsstillende i forhold til fagenes trinmål.


Det er endvidere min vurdering, at skolen lever op til kravet i Folkeskolelovens
§ 1, stk. 2, 4. pkt. om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Det kan desuden konstateres, at i tråd med lovgivningen, er undervisnings-sproget dansk.

Søren Vig